O nás


Podporují nás


Tělovýchovná  jednota  LUŽE, z.s. – fotbalový oddíl

                 IČ: 15054438                                 FAČR: 5310171

                       P O Z V Á N K A

na Valnou hromadu Tělovýchovné jednoty Luže, z.s., kterou svolávám na základě kap.III.,čl. 2.2. stanov TJ.

Program: 1. Zpráva o činnosti TJ za rok 2023

                2. Výsledek hospodaření roku 2023

                3. Rozpočet na rok 2024

                4. Různé

Den konání VH:   PÁ  3.května 2024                           Čas konání:  19:00 Místo konání:      Sportoviště města – klubovna FO    

                                                                                    Jaroslav Gála,v.r.

                                                                                 předseda TJ Luže,z.s.


Členské příspěvky na rok 2024

částka: 800,-

číslo účtu pro placení členských příspěvků: 1142882349/0800

do zprávy pro příjemce prosím uvádějte jméno a příjmení člena, za kterého platíte, pokud vyplňujete VS, tak uvádějte rok, na který platíte (2024)

Dále upozorňujeme, že některé zdravotní pojišťovny přispívají u mládeže na platbu členských příspěvků pro sportovní kluby. Blíže zjistíte na webových stránkách ZP.
Stanovy TJ Luže