O nás


Podporují nás


USNESENÍ

z valné hromady Tělovýchovné jednoty Luže,z.s. konané 14.1.2022

Valná hromada bere na vědomí:

1) Zprávu o činnosti za volební období přednesenou předsedou VV p. Gálou

Valná hromada schvaluje:

1) Volbu předsedy VV TJ Luže,z.s. na volební období 2022-2025 p. J. Gálu

2) Volbu místopředsedy VV TJ Luže, z.s na volební období 2022-2025 p. M. Zlesáka

3) Volbu členů výkonného výboru TJ Luže, z.s. na volební období 2022-2025 pp.: Kopecký J. ml., Mužíček P. ml., Maixner I., Terer D. a Zavřel A.

4) Volbu kontrolní komise TJ Luže, z.s na volební období 2022-2025 ve složení: pp. Jiráň P., Novotný J. a Zavřel F.

5) Schvaluje výši členských příspěvků na rok 2022 takto:

– Dospělí aktivní……………………………. 1 000,-Kč

– Mládež do 18 let aktivní……………… 800,-

– Přispívající, funkcionáři………………. 400,-

– Senioři a invalidé………………………… 200,-

Valná hromada ukládá VV TJ Luže, z.s.:

1) Vložit do spolkového rejstříku a IS NSA zvolení statutárních orgánů.

2) Vynaložit úsilí k získávání finančních prostředků nutných k zabezpečení činnosti TJ.

3) Vynaložit úsilí k zajištění funkcionářů k jednotlivým družstvům, především k mládeži.

4) Pokračovat v přípravě oslav založení organizovaného fotbalu ve městě.

5) Jmenovat inventarizační komisi k provedení inventarizace majetku TJ.

6) Vyvolat jednání s MěÚ Luže ohledně činnosti správce sportovního areálu.

Valná hromada ukládá kontrolní komisi TJ Luže, z.s.

1) Provést kontrolu nakládání s dotacemi TJ za rok 2021.

Jaroslav Gála – předseda TJ Luže


Na přelomu roku……

Po přelomovém roce 2020 a transformačním roce 2021 přichází rok 2022, který se pokusí vnést do rozděleného světa protikladných ideologií a světových názorů vzájemnou toleranci, velkodušnost, duchovní spříznění, příležitosti a šance k novým začátkům. Tak praví astrologie. Kéž by to vyšlo.

Letošní rok začíná a bude končit velkými sportovními událostmi. Již za měsíc se koná zimní olympiáda a v předvánočním čase se bude hrát mistrovství světa ve fotbale. A v našem klubu nás čeká volební valná hromada, ale především připomenutí si 90. výročí založení fotbalu v našem městečku. Již před Vánoci byla dána do prodeje brožovaná publikace k výročí fotbalu. Je připravena projekce z fotbalových zápasů a akcí zaznamenaných na filmovém pásku. Na první prázdninový víkend chystáme setkání bývalých a současných hráčů a příznivců lužského fotbalu, kdy vedle fotbalových zápasů všech věkových kategorií bude možnost se ve sportovním areálu pobavit, zavzpomínat. O všech akcích spojených s výročím fotbalu vás budeme vždy včas informovat prostřednictvím městského rozhlasu a Zpravodaje, webových stránek klubu a ve vývěsní skříňce. Věřím, že se akce uspořádají bez jakéhokoliv omezení.

Právě skončený rok, patří v kategorii dospělých výsledkově k nejhorším v devadesátileté historii klubu. V roce 2021 se jarní část mistrovské sezóny 2020-21 v amatérských soutěžích ze známých důvodů nehrála. Do nové sezóny 2021-22 vstupoval A tým značně oslaben. Činnost v klubu ukončili hráči Malinský, Merkl, Naď, Kroutil a Radouš. Všech pět hráčů patřilo k základním kamenům týmu. Nově příchozí je ani náhodou nenahradili. Proto jsme v tabulce krajského přeboru tam, kde jsme, předposlední se 4 body za jednu výhru nad R. Bělou a remízu s Prosečí. Před sezónou se dalo čekat, že naše výsledky nebudou kopírovat léta předchozí, kdy jsme se vždy umísťovali v horních patrech jednotlivých soutěží. Nelze neustále být nejlepší. Přesto si myslím, že především předváděná hra by měla mít vyšší parametry. Ve většině utkání jsme byli nedůslední při bránění, chybí střelec, který by zúročil i těch pár gólových příležitostí, které jsme si vytvořili. Zaostáváme ve fyzické připravenosti. Vyhrát může jen jedno družstvo, ale hrát fotbal, ne kopanou, i ten co prohraje. Ale co, ještě není všem dnům konec. Je před námi 14 jarních zápasů, tj. 42 bodů. Ani rezervní tým nějak neexceloval. Na to, že od nové sezóny se 3. třída okresní soutěže hraje ve dvou skupinách z důvodu zrušení 4. třídy a posunutí družstev z ní o stupínek výše a tím pádem snížení kvality třetí třídy, není umístění béčka (6. místo) bůhvíjaké. Naopak radost nám dělají kategorie tzv. školičky (předškolní věk), přípravek a žactva. Děti ve školičce si především hrají, až v přípravce je to již více o fotbale. Přípravky hrají na hřišti menších rozměrů, s menším počtem hráčů. Na přípravky navazuje kolektiv mladších žáků, který také hraje na hrací ploše menších rozměrů a s menším počtem hráčů. Mladší žáci jsou po podzimní části okresního přeboru na pěkném 3. místě. U kategorií přípravek se tabulky soutěží nevedou. Je to tak správné. V těch nejnižších věkových kategorií by výsledek měl být až na druhém místě. Přesto s radostí musím konstatovat, že obě přípravky patří ke špičce okresu. Kategorii starších žáků a dorostu v našem oddíle v současnosti nemáme. Je to především zapříčiněno nedostatkem hráčů těchto věkových kategorií.

Závěrem mi dovolte poděkovat všem trenérům a funkcionářům. Poděkování samozřejmě patří všem sponzorům, podporovatelům a příznivcům lužského fotbalu.

Jaroslav GálaStanovy TJ Luže