O nás


Podporují nás


Tělovýchovná  jednota  LUŽE, z.s. – fotbalový oddíl

                 IČ: 15054438                                 FAČR: 5310171

                               P O Z V Á N K A

na Valnou hromadu Tělovýchovné jednoty Luže, z.s., kterou svolávám na základě kap.III.,čl. 2.2. stanov TJ.

Program: 1. Zpráva o činnosti TJ za rok 2022

                2. Výsledek hospodaření roku 2022

                  3. Rozpočet na rok 2023

                  4. Různé

Den konání VH:   PÁ  28. dubna 2023                              

Čas konání:  19:00 hodin 

Místo konání:      Sportovní areál města – klubovna FO    

                                                                                    Jaroslav Gála,v.r.

                                                                                 předseda TJ Luže,z.s.


TJ Luže 2022

Rok 2022 byl plný devadesátek. Na roky velkého uvolnění, demokracie, ale i ekonomického rozkrádání se vzpomínalo ve sdělovacích prostředcích, v hospodách, v rodinách, no prostě všude.

V našem klubu jsme měli ještě jednu přidanou hodnotu. V roce 1932 se začal v Luži hrát organizovaný fotbal a tak celý rok 2022 byl rokem 90. výročí založení našeho klubu.

V březnu, po několika změnách termínu z důvodu pandemie, jsme plesali na oddílovém diskoplese. Valná hromada zvolila pětičlenný výkonný výbor a kontrolní komisi. Byla vydána brožura mapující 90 let fotbalu v Luži.

Vyvrcholením oslav bylo o prvním prázdninovém víkendu. Kdy nejprve v pátek, i přes nepřízeň počasí, se nesla sportovním areálem diskohudba. Naopak v sobotu organizátorům počasí přálo a bylo to hned znát na účasti, bezmála tisícovka návštěvníků.

Sobotní dopoledne patřilo nejmenším fotbalistům klubu, kteří předvedli co již umí z fotbalové abecedy a následně setkání bývalých funkcionářů a hráčů klubu. Odpolední čas patřil již plně zápasům dospělých kolektivů. Vyvrcholením bylo utkání Výběru Luže 40+ proti Real Top Praha (Bosák-TV komentátor; R. Holub- bývalý hráč CR, Sparty; Širl- Bohemians, Zenit Petrohrad; Jůn- Sparta, Noha- film Okresní přebor a další a další.). Souběžně se zápasy probíhalo na umělce hudebně soutěžní dětské odpoledne a celý vydařený den byl zakončen hudebním festivalem.

Potěšilo nás, že akci navštívil náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek, předseda Pardubického krajského fotbalového svazu René Živný a sekretář Okresního fotbalového svazu Jiří Richter. Samozřejmě potěšila účast starostky města Veroniky Pešinové. Celá akce měla i charitativní účel a do rukou ředitele Léčebny MUDr. Volejníka CSc. byl předán finanční dar ve výši 50 000,-Kč.

Po sportovní stránce patřil minulý rok především v kategorii dospělých výsledkově k těm horším. První mužstvo se neudrželo v krajském přeboru a od nové sezóny (2022-23) startuje v krajské 1.A třídě. Ani rezervní tým nějak neexceloval. Naopak radost nám dělají mládežnické kolektivy. Mimo dorostenecké kategorie (15-18) máme dvě přípravky (6-10), mladší žáky (11-12) a starší žáky (13-14). Znovu se nám podařilo obnovit činnost tzv. školičky, kde se zapojují děti předškolního věku. V současné době máme v oddíle zapojeno 75 členů do 23 let.

J. Gála -předseda TJStanovy TJ Luže